เงื่อนไขการยกเลิก, การคืนเงิน

นโยบายการยกเลิก

* กรณียกเลิกทริปและแจ้งก่อน 1 วันล่วงหน้า จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
* กรณีแจ้งน้อยกว่า 1 วัน จะไม่สามารถทำการคืนเงินได้
* กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยผู้ประกอบการภายนอกที่ได้รับอนุญาตแล้ว

การยืนยันการจอง

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจาก sales@trippo.com ทันทีหลังจากทำการจอง ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่อเราผ่านอีเมลอีกครั้ง